น้ำยาวัดเบนซิน รุ่น KK02

Category:น้ำยาวัดน้ำ และ วัดระดับน้ำมัน
Brand:

น้ำยาวัดน้ำมัน รุ่น KK02 2.25 ออนซ์ / กระปุก

สีมาตรฐาน: สีชมพู เปลี่ยนสีเป็นสีแดง
เมื่อสัมผัสกับเบนซิน ดีเซล Naptha น้ำมันก๊าซ น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง A-1 Jet Fuels และไฮโดรคาร์บอน

น้ำยาวัดระดับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์

วิธีการใช้ - สามารถใช้วัดระดับได้โดยการทาน้ำยาบางๆ ลงบนเทปวัดระดับน้ำมันหรือแท่งไม้วัดระดับน้ำมัน หากต้องการวัดระดับน้ำหรือแก๊สโซฮอล์ รวมถึงระดับแอลกอฮอล์ ที่อยู่ในแก๊สโซฮอล์ต้องทาที่ช่วงล่าง และหากต้องการวัดระดับเบนซินและน้ำมันดิบหรือวัตถุดิบเหลวต้องทาที่ช่วงบน

การวัดน้ำมัน - จุ่มเทปวัดหรือไม้วัดระดับลงในถังบรรจุ จะสามารถอ่านค่าได้จากสีที่ปรากฎบนเทปหรือไม้วัดระดับ โดยสีจะเปลี่ยนทันทีเมื่อสัมผัสกับไฮโดรคาร์บอนหรือกรด และต้องใช้เวลา 10-15 นาทีหากสัมผัสกับน้ำมันดิบ

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark