อีพอกซี่ซ่อมแซมแม่พิมพ์ Metallic Putty 205200

Category:การสร้างแม่แบบ
Brand:

การซ่อมแซมแม่พิมพ์ Metallic Putty รุ่น 205200

อีพอกซี่แบบ 3 ส่วน ใช้ในการซ่อมแซมช่องว่าง รอยขูด ตำหนิที่พื้นผิว ที่เครื่องฉีด
วิธีใช้: เตรียมพื้นผิว ตามหน้า (T-5) โป๊วอีพอกซี่บนพื้นผิว โดยใช้เกรียง หรือทิ่มในรอยร้าวโดยใช้เครื่องมือหัวแหลม
กำลังอัดสูง และสามารถขัดเงา

  • สีหลังจากแห้ง:  เทา
  • ระยะเวลาการใช้งาน: 10 นาที
  • ระยะเวลาแข็งตัว: 8 ชั่วโมง
  • อัตราส่วนผสม: 5:1
  • ทนอุณหภูมิสูงสุด: แห้ง: 160 °C
  • กำลังต้านทานแรงดัด: 700 – 800 kg. / cm.
  • ค่าความแข็งตัว: 92-97 Shore D

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark