แม่พิมพ์อีพอกซี่เหล็ก ชนิดเหลว Liquid Epoxy Plastic Steel B 10210, 10230

Category:การสร้างแม่แบบ
Brand:

Plastic Steel Liquid B: รุ่น 10210 (454 กรัม), รุ่น 10230 (25 ปอนด์)

การใช้งาน: อีพอกซี่ชนิดเหลวมีเหล็กใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับยึดติดแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หลังจากการแข็งตัวสามารถทำรู ทำเกลียวใหม่

  • สีหลังแห้ง: เทาดำ
  • ระยะเวลาใช้งาน: 20 นาที
  • เวลาการดึงแม่พิมพ์หล่อ 12 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาแข็งตัว: 16 ชั่วโมง
  • อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร: การผสมให้แข็งตัวโดยสมบูรณ์แบบด้วยอีพอกซี่ชนิดเหลวมียางสังเคราะห์
  • การขาดเมื่อดึงโดยดูความเหนียว: 2,800 ปอนด์/ตารางนิ้ว
  • ค่าความแข็งตัว: 85 Shore D
  • อัตราส่วนโดยปริมาตร: 9:1
  • ทนอุณหภูมิ: แห้ง: 105 °C , เปียก: 50 °C

OIL PASTE B-2 370701

การใช้งาน: ใช้ทาภายในแม่พิมพ์ก่อนเท การทาเดฟคอนชนิดเหลวเพื่อถอดแม่แบบได้ง่าย

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark