เครื่องมือดึงประเก็น แบบชิ้น Individual Tools

Category:เครื่องมือดึงประเก็น
Brand:

Individual Tools - เครื่องมือดึงประเก็น

รุ่นของชุด/ชิ้น ส่วนประกอบ/รุ่นเครื่องมือ รูปแบบตัว รุ่นของหัวเปลี่ยน
ชุด A-11 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติก F-1, F,2, P7, P8, P9 แบบตัวงอ & แท่งตรง แบบเกลียว รุ่น C1, C2
ชุด B-17 ชิ้น บรรจุในกล่องพลาสติก F-1, F,2 F3, P7, P8, P9 แบบตัวงอ & แท่งตรง

แบบเกลียว รุ่น C1, C2, C3 

แบบเกลียวเล็ก รุ่น W1, W2, W3

 

เลือกแบบเครื่องมือดึงแพ็คกิ้งเป็นชิ้น/เป็นชุด

  • แบบ Corkscrew (แบบเกลียว) รุ่น W1-W3 สำหรับถอดแพ็คกิ้งหลายชนิด
  • แบบ Woodscrew (แบบเกลียวเล็ก) สำหรับถอดแพ็คกิ้งที่แข็งตัวและยึดแน่น
  • แบบ Solid Shaft Picks (แบบเหล็กแหลม) รุ่น P7-P9 สำหรับถอดแพ็คกิ้งที่แห้งและแตก

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark