การซ่อมแซมสายพานลำเลียง

Category:
Brand:

การซ่อมแซมสายพานลำเลียง

สามารถทำการซ่อมแซมสายพานลำเลียงได้ 3 ประเภทด้วย R-Flex ของเดฟคอน

ประเภทที่ 1 การซ่อมแซมสายพานที่เกิดรูหรือบริเวณที่เศษวัสดุลงไปติดอยู่ระหว่าง wiper กับสายพานลำเลียงทำให้เกิดการเสียดสีและฉีกขาด

ประเภทที่ 2 การซ่อมแซมรอยต่อระหว่างสายพานที่ต่อกันโดยใช้ความร้อนช่วยและใช้แม็กซ์ยิงบริเวณที่สึกกร่อน

ประเภทที่ 3 การซ่อมแซมการเกิดการสึกกร่อน บริเวณแนวของสายพานลำเลียงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ R-Flex

 

ในการซ่อมแซมทั้ง 3 ประเภทด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การเตรียมพื้นผิว ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิวยางในหมวดการเตรียมพื้นผิว จำไว้ว่าให้ขัดบริเวณสายพานให้สะอาดและหยาบเพื่อให้ R-Flex สามารถยึดติดได้ดี

***สำหรับการฉีกขาดหรือรูในสายพาน ก่อนอื่นต้องใช้เทปพันท่อข้างใต้สายพานเพื่อกั้นไม่ให้ R-Flex ไหลผ่านจากนั้นทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว (Figure 2)

2. ผสม R-Flex (รุ่น 15565) ให้ทั่วโดยรอบประมาณ 4-8 นิ้ว (Figure 3)

3. ทา R-Flex ให้เสมอเรียบกับพื้นผิวเดิม ไม่ให้พื้นผิวสายพานนูนและควรใช้ R-Flex ที่ความหนาอย่างน้อย 3 มิล ให้ทั่วสายพานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่น (Figure 4)

4. สำหรับการซ่อมแซมบริเวณรอยต่อให้ใช้แปรงขัดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกให้สะอาดและหยาบควรขัดให้เกินบริเวณโดยรอบเกินประมาณ 4-8 นิ้ว

5. ขั้นต่อไปเตรียมผิวให้สะอาด

6. ผสม R-Flex แล้วโป๊วให้ทั่วบริเวณรอยต่อให้แน่ใจว่าได้กดอัดแน่นขณะทา R-Flex พัน R-Flex กลับบริเวณที่เตรียมไว้ประมาณ 4-8 นิ้ว และทาให้เสมอเรียบกับรอยพื้นผิวเดิม ทาด้วยความหนา 3 มิล เพื่อความแข็งแรง

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark