วิธีซ่อมแซมลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์

Category:การซ่อมแซมลูกกลิ้งยาง
Brand:

การหล่อแบบยูรีเทรนและการซ่อมแซมยาง
การซ่อมแซมลูกกลิ้งยาง/บุรองยาง

ความสามารถของเฟลกเซนเพื่อ "ปรับ" ความแข็งเป็นลักษณะที่ดีเลิศในการช่วยซ่อมแซมลูกกลิ้งยางในอุตสาหกรรมกระดาษ กล่องน้ำคอนเดนเซอร์ที่บุรองด้วยยาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์เฟลกเซนของเรา ประโยชน์สองอย่างนี้ได้ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุได้ยึดติดกันทั้งเพลาโลหะและยางหุ้ม ต่อไปนี้คือวิธีสำหรับลูกกลิ้งยาง

 

  1. การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวยางเพื่อกำจัดน้ำมันและจารบีออกจากพื้นผิว ทำตามหมวดการเอาน้ำมันออกของคู่มือนี้ หลังจากนั้นในขณะที่ลูกกลิ้งกำลังกลิ้งอยู่ เอายางที่ฉีกขาดออกจากลูกกลิ้งให้หมด คุณอาจดึงยางลงไปที่เพลา "แกน" โลหะหรือเพียงแต่ "ตัดที่ด้านล่าง" ของยาง อย่างน้อย 1/8" ให้แน่ใจว่าได้ปล่อยให้มีขอบ "ที่เห็นได้ชัด" ของทั้งสองด้านของบริเวณที่ฉีกขาดไว้ (รูป 1)
  2. หลังจากทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างดีแล้ว ให้ทารองพื้นโลหะ FL-10 ที่ "แกน" โลหะของลูกกลิ้งแล้วจึงทารองพื้นยาง FL-20 ที่ "ขอบ" ของยาง

หมายเหตุ ถ้าคุณจะใช้เครื่องในการเอาส่วนเล็กๆ ของยางออกจากลูกกลิ้งนี้ เพื่อใส่ลูกกลิ้งกลับเข้าไปให้เหมือนเดิม ต้องให้แน่ใจว่า "ขอบ" ของลูกกลิ้ง เคลือบด้วยรองพื้น FL-20 สำหรับการยึดติดที่เป็นเลิศ (รูป 2)

  1. หลังจากเสร็จสิ้นการรองพื้น คุณพร้อมแล้วที่จะทาวัสดุเฟลกเซน ให้เครื่องกลึงทำงานช้าๆ ตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่ลูกกลิ้ง "กำลังหมุน" ให้เริ่มทาวัสดุเฟลกเซน ให้แน่ใจว่าได้กดยูรีเทรนลงบนเพลาวัสดุและลงใน "ขอบ" ของยางที่มีอยู่ ทำการซ่อมแซมให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปล่อยให้เครื่องกลึงหมุนสองสามชั่วโมง ซึ่งจะทำให้วัสดุเฟลกเซน "แข็งตัว" และแห้ง

หมายเหตุ บางครั้ง วัสดุยูรีเทรน "ที่หนา" ถ้าไม่ให้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ "หลุดออก" หรือ "ตกลงมา" ได้ (รูป 3)

ตอนนี้คุณพร้อมแล้วสำหรับการซ่อมแซมยางด้วยเครื่อง ซึ่งทำได้ยาก จงจำไว้ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องทำงานจะเป็นสาเหตุให้เฟลกเซน "ฉีกขาด" ทำให้พื้นผิวหยาบ

คำแนะนำในการใช้เครื่อง สำหรับการบดใช้แปรงเพชรเบอร์ 60 สำหรับการใช้เครื่อง ให้ใช้คาร์ไบร์โดยการให้ "เศษเล็กๆ ผ่านได้" โดยไม่เกิดความร้อนมาก (รูป 4)

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark