อีพอกซี่ซ่อมแซมแบบยางยูรีเทนชนิดเหลว EPOXY COMPOUNDS

Category:อีพอกซี่ซ่อมแซมแบบยาง
Brand:

URETHANE RUBBER REPAIR EPOXY COMPOUNDS แบบยางยูรีเทนชนิดเหลว

หมายเหตุ: ใช้ Devcon Primers ต่อไปนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

15980 (FL-10)

เดฟคอนอีพอกซี่แบบยางยูรีเทนสำหรับโลหะ

15985 (FL-20)

เดฟคอนอีพอกซี่แบบยางยูรีเทนสำหรับยาง ไม้ ไฟเบอร์กลาสและซีเมนต์ โดยใช้เดฟคอนยูรีเทนทา 2 ครั้งก่อนที่จะทาเคลือบผิวอีกชั้นหนึ่ง

15984 (FL-40)

ใช้เพื่อป้องกันการกระเทาะออกของผลิตภัณฑ์ประเภทยาง

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark