อีพอกซี่ เคลือบผิว ป้องกันการกระแทก Epoxy Repair Syrface Wetting Agent 11340

Category:การปกป้องพื้นผิว และ การเคลือบเพื่อสร้างโลหะใหม่
Brand:

DFense Blok Suface Wetting Agent: รุ่น 11340

ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ High Load Fine Load และ DFense Blok ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดระหว่าง DEVCON กับพื้นผิวโลหะ เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการหลุดลอก หลุดร่อน และหลุดโดยการกระแทก DFense Blok Surface Wetting Agent รุ่น 11340 ใช้สำหรับรองพื้น แล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์ DEVCON ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ เพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดให้กับพื้นผิว ป้องกันการหลุดลอกและหลุดโดยการกระแทกสำหรับงานรองพื้นต่างๆ

  • สีหลังแห้ง สีส้ม
  • ระยะเวลาการทำงาน 10 นาที
  • ระยะเวลาการแข็งตัว 4-6 ชั่วโมง
  • อัตราส่วนผสม 2:1
  • ทนอุณหภูมิสูงสุด แห้ง: 132 °C , เปียก: 60 °C
  • การขาดเมื่อดึงโดยดูความเหนียว 2,616 PSI. (18.03 MPa)
  • ค่าแรงอัด 5,032 PSI. (34.69 MPa)
  • ค่าความแข็งตัว 71 Shore D

 

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark